socialistmodernism: “Superjednostka” residential building,…

socialistmodernism:

“Superjednostka” residential building,
Katowice, Poland,
built between 1967-72,
Architect Mieczysław Król
© BACU #socialistmodernism