ACRO / Apollo ArchitectsPhotos © Masao Nishikawa

ACRO / Apollo Architects

Photos © Masao Nishikawa