House in Minami Ogikubo / Case-Real Koichi…

House in Minami Ogikubo / Case-Real Koichi Futatsumata+Partners

Photos © Takumi Ota