Some lovely gravel concrete, Koog aan de Zaan

Some lovely gravel concrete, Koog aan de Zaan